Pasen

Goede vrijdag

Jezus, U zegt dat de Zoon des mensen zich moet overgeven in de handen van mensen, daarmee vervult u de wet van God.

Overal op aarde laat de macht zich gelden. Wij ontkomen er nauwelijks aan en komen in de strikken van bewapening, geld en eigen belang. Wij worden op de weg ten dode gedreven door onze vijanden en onze begeerten. Op die weg wordt U elk moment weer gekruisigd, U bent een sta in de weg, een lastige gedachte, een bedelaar aan de kant van de weg ten dode. U wordt gekruisigd in al die miljarden weerloze mensen. Heer, wij bidden U: vergeef de mensheid en verhef Golgotha opdat de wereld ziet en hoort.

In onze gemeente hebben wij u eigenlijk niet nodig, wij weten al wie u bent of willen het niet weten. Wij kunnen met moeite elkaar verdragen. Wij zijn niet Uw lichaam dat Uw kruis draagt.
Heer, wij bidden U: vergeef ons, kijk met de pijn van uw gekruisigde lichaam naar ons en doe ons die pijn voelen.

En ik kon het niet laten. Ik wil machtiger zijn dan U, weerloze God. Ik wil de wereld redden, ik die mijzelf en mijn naasten niet eens kan redden. Heer, ik bid U: vergeef mij, kijk naar mij met de ogen van Uw weerloze Zoon.

Stille zaterdag

Jezus: U zwijgt want U bent daar waar wij niet kunnen en willen zijn: in de zwijgende, eenzame dood, zelfs daar bent U

Overal op aarde verklaart men daarom trots dat U dood bent, dat u tijdverlies bent, een ingebeeld houvast voor wie u nog nodig heeft. Al deze woorden verbreken de doodse stilte niet, ook al staat de radio en de televisie dag en nacht aan.
Heer, wij bidden U blijf niet zwijgen.

In de gemeente vullen wij opgelucht de leegte die U achterlaat met moderne technieken, vooruitstrevende plannen en afschaffing van oude, bijbelse overtuigingen om gehoord te worden met lege woorden in deze tijd. Deze tijd waarin God dood is en iedereen gehoord wil worden maar niemand luistert.
Heer, wij bidden U, geef ons dat wij Uw Woord blijven vertrouwen, ook als U zwijgt.

En ik, ik kan het niet laten om te spreken, terwijl U zwijgt. Ik kan het niet laten een beeld van u te maken, omdat U er niet bent.
Heer, ik bid U, geef dat ik Uw Woord blijf vertrouwen en zwijg.

Paaszondag

Jezus: u treedt ons in de vroege morgen tegemoet. Uit de dood bent u verrezen. U zegt: ik zal met de mensen zijn al de dagen van hun leven. En U vraagt al de dagen van ons leven: heb je mij werkelijk lief?

Met het rijzen van de zon in het Oosten treedt God in zijn gekruisigde Zoon de wereld tegemoet.

Kijk, goede soldaten en vluchtelingen.
luister, goede rijken en armen.
kijk, goede blanken en zwarten.
luister, goede mannen en vrouwen.
kijk, goede jongeren en ouderen.
luister, gelovigen en ongelovigen
kijk, Islamieten, Joden en Christenen.


Kijk en luister goede Doopsgezinden en Bart Santema jij ook,
en zeg: Messias Jezus U weet alles, U weet het:

wij hebben U lief;
ik heb U lief.

Bart Santema
 

naar boven

 

 

 

 

 

 

DEF

ABC