Doelstelling

De Doopsgezinde gemeente ‘Aan de Langedijk’ heeft als doel het levend bewaren en uitdragen van het evangelie. Dit doel streeft zij na, volgens de Doopsgezinde traditie.
Dit betekent dat de vijf kenmerken van de gemeente, zoals beschreven door Menno Simons, voor ons een opdracht zijn. Deze kenmerken zijn:

1. De zuivere leer eerlijk en waarheidsgetrouw als gemeente na te leven, zonder te streven naar macht en zonder overheden of andere wereldse machten te dienen.

2. De doop en heet avondmaal te bedienen zoals Jezus ons dat bevolen en geleerd heeft.

3. Het Woord van God, zoals dat ons raakt door de Heilige Schrift en de werking van de Heilige Geest niet alleen te horen, maar ook naar dit Woord te handelen.

4. Ongeveinsde liefde is de richtsnoer voor het leven in de gemeente, maar ook naar alle mensen. Deze liefde zal eerlijk en oprecht zijn,zonder bijbedoelingen.

5. Vrijmoedig belijden van God en Christus, als gemeente en als elk lid afzonderlijk, op zijn of haar plaats in de wereld. Jezus dagelijks navolgen en doen wat Jezus van ons vraagt; ook al zou dit kunnen betekenen dat wij hierdoor nadelige gevolgen ondervinden.

naar boven

 

DEF

ABC

 

DEF