Activiteiten


Kerkdiensten
Zusterkring
Bijbelstudie
Bijzondere activiteiten

 

 

 

 

 

 

DEF

ABC

 

DEF

ABC1

 

Kerkdiensten


9 april 10:00 uur
Voorganger: Ds. B. Santema
Organist: Mw. J. Tuinema
Collectedoel: DG Wereldwerk
Gastheer/vrouw: Zr. A. Dobber
Bloemen: Zr. M. Kooy


14 april 19:30 uur
Goede Vrijdag - Enigheidsviering

Voorganger: Ds. B. Santema          
Organist: Dhr. M. Verbeek      
Gastheer/vrouw: Kerkenraad
Bloemen: Kerkenraad


16 april 10:30 uur
Pasen - Gezamenlijke dienst in Nieuwe Niedorp
Voorganger: Ds. B. Santema


23 april 11:00 uur
Voorganger: Ds. B. Santema
Organist: Dhr. M. Verbeek
Collectedoel: Kinder Kankerfonds
Gastheer/vrouw: Fam. Arkesteijn
Bloemen: Br. L. Bakker


7 mei 10:00 uur
Voorganger: Br. Y. Aalders
Organist: Br. A. Veldhuis
Collectedoel: DG. Jongerenwerk
Gastheer/vrouw: Fam. Güse
Bloemen: Fam. Güse


21 mei 10:00 uur
Voorganger: Ds. B. Santema
Organist: Mw. J. Tuinema
Collectedoel: Adoptiekinderen
Gastheer/vrouw: Fam. Weder
Bloemen: Fam. Weder


4 juni 10:00 uur
Pinksteren - Gezamenlijke dienst in Twisk
Voorganger: Ds. B. Santema
 

naar boven      terug

 

 

DEF1

ABC

 

DEF

ABC2

 

 

Zusterkring

éénmaal per maand

De zusterkring wordt eenmaal per maand gehouden in de Doopsgezinde Kerk aan de Dorpsstraat in Broek op Langedijk.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat:

Hannah Güse-van Laar.
Tel. 072-57 456 47
60 jaar zusterkring

“In het voorjaar van 1928 besloten een paar doopsgezinde zusters dat het nodig was iets voor de kerk te doen. Met een aantal dames kwam op vrijwillige basis en met vrijwillige bijdragen de 1e bazaar tot stand op 3 en 4 okt. 1928. De opbrengst was overweldigend en van de opbrengst werd zelfs een motor voor het orgel gekocht.

Op een gemeenteavond werd toen besloten een zusterkring op te richten en dat gebeurde op 22 febr. 1932. Het doel was: werken in en voor de kerk en het bevorderen van het kerkbezoek. Elke 2 jaar werd er een bazaar gehouden, behalve in de oorlog, toen zijn de spullen onderling verkocht.
Dit is dus de “oude” zusterkring. Tot zover een terugblik .


De zusterkring van Broek op Langedijk. Zuster Lieneke Arkesteijn staat hier niet bij; zij was met vakantie.

60 jaar geleden werd echter de “jonge” zusterkring gestart en wel op 12 december 1950. Er werd gestart met 6 dames en men zou 1 x per 14 dagen op de dinsdagavond bij elkaar komen. Op de 2e bijeenkomst waren er al 9 dames en werd het bestuur gekozen, tw Mevr. Wagenaar, voorzitter, Mevr. de Boer penningmeester en Mevr. de Geus als secretaris.

De contributie bedroeg 20 cent per keer. Dat geld was bestemd voor de koffie en thee etc. en om een potje voor de materialen te vormen. De eerste bazaar was reeds op 10 okt. 1951 en de opbrengst bedroeg 750 gulden. Voor die tijd een prachtig bedrag.

Het jubileum van deze zusterkring gaan wij dus vieren met een feestelijke kerkdienst op 9 januari 2011. De echte jubileum dag is 2 januari 2011.( N.B Mevr. Nelie de Boer is 60 jaar lid en Mevr. Wies Revalk is 56 jaar lid !!)

Inmiddels is er veel gebeurd in de afgelopen 60 jaar. Nog altijd wordt er om de 2 jaar een bazaar gehouden, al kunnen we dat niet meer zonder de hulp van gemeenteleden. We hebben een jaarlijks uitje met daar aan vast een etentje. De contributie bedraagt inmiddels 2 euro per keer.

Verder is er al die jaren een variërend programma samengesteld. Van spelletjes, boekbesprekingen, gasten die hun verhaal kwamen doen en nog veel meer.
Er zijn ons vele zusters ontvallen en er zijn er bijgekomen. We hebben met elkaar gelachen en gehuild.

We vieren met elkaar ons eigen kerstfeest en ons Sinterklaasfeest met cadeaus en gedichten.
En we zijn bekend geworden om de lekkere hapjes en ons onvolprezen glaasje advocaat met slagroom.

We hopen nog vele jaren met elkaar verder te gaan en uiteraard zijn nieuwe zusters altijd van harte welkom.

Hannah Güse-van Laar

naar boven      terug

 

DEF2

ABC

 

DEF

ABC3

QQQQ

 

Bijbelstudie

Een serie bijbelstudies in het Koetshuis achter de kerk te Nieuwe Niedorp, van 20.00 uur tot 21.30 uur, elke laatste dinsdag van de maand.
Wij lezen in onze oude heilige geschriften die ten grondslag liggen aan onze beschaving en ons kerkelijk leven.

Wilt u ook meedoen?
Aanmelden: b.santema@kpnmail.nl

 

naar boven      terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

DEF

 

Bijzondere activiteiten

Leesclub
In Heerhugowaard komt de leesclub samen met de gemeente Alkmaar.
Wij lezen een boek en bespreken dat ook met de lijnen naar het geloof. Elke 2e woensdagmorgen in de maand komen wij samen.
Aanmelden: b.santema@kpnmail.nl

Mannen
Elke laatste woensdag van de maand een nieuwe activiteit: sociëteit.
van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Doopsgezinde kerk.
De mannen zullen samenkomen om te spreken over actuele en bijbelse onderwerpen.
 

Klussen
Elke derde zaterdagmorgen van de maand gaan wij klussen vanaf 9. 30 uur.

naar boven      terug